Cooking Tips Health Tips

ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਣਾਓ ਬਿਨਾ ਅੰਡੇ ਤੋਂ ਸੂਜੀ ਦਾ ਕੇਕ – ਜਾਣੋ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਵਿਧੀ ਬਾਰੇ

ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅੰਡੇ, ਖੰਡ, ਰੰਗ, ਫਲੇਅਵਰ ਆਦਿ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਸੇ ਖਾਣੇ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਸਕੁਟ, ਬਰੈੱਡ, ਕੇਕ, ਪੇਸਟਰੀ, ਪੀਜ਼ਾ ਬੇਸ, ਪਾਉ, ਸੌਸ, ਜੈਮ ਅਤੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਦੇਸੀ ਮਠਿਆਈਆਂ ਆਦਿ। ਕੇਕ ਤਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜਾਹ ਤਰਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਫਲਾਂ, ਡਰਾਈ ਫਰੂਟਸ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਆਟਿਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਬਣਾਏ ਜਾ […]